Chytry spotrebitel on Facebook

Ochrana osobních údajů


Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou důvěrné a nebudou zveřejněny. Prodávající se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne třetí straně. Osobní data budou použita výhradně pro zajištění distribuce objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) a dále pro účely platby za zboží. Vaše data budou plně zabezpečena proti zneužití a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob, budou použita pouze při komunikaci mezi Prodávajícím a Kupujícím a pro přístup Kupujícího do objednávkového systému E-shopu.

Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely správného a včasného doručování objednaného zboží, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.